Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, turizm alanı ile ilgili bilimsel çalışmalara yer veren ve yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.

Derginin geçmişi, 1998-2013 yılları arasında yayınlanan Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi'ne dayanmaktadır. 

13.11.2009 tarihli ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Gazi Üniversitesi'ne bağlı "Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi" kapatılarak, yerine "Turizm Fakültesi" kurulmuştur. 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'nin kapatılması nedeniyle, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilgili derginin adı "Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi" olarak değiştirilmiş ve 2014 yılından itibaren e-dergi olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.

 

Duyurular

 
Yayınlanan duyuru yok.
 
Daha fazla duyuru...

2016

İçindekiler

KAPAK, HAKEM LİSTESİ VE İÇİNDEKİLER PDF
 

Makaleler

SÜRDÜREBİLİR GASTRONOMİ TURİZMİNE BİR MODEL: SİLLE BELDESİ ÖRNEĞİ PDF
Birsen BULUT SOLAK 1-12
ARAMA KONFERANSININ BİR STRATEJİK YÖNETİM ARACI OLARAK OTEL İŞLETMELERİNDEKİ ÖNEMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA PDF
Murat ÖDEMİŞ, Mehmet YEŞİLTAŞ 13-34
ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİ ROLÜ PDF
Ahmet TAYFUN, Alper IŞIN, Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN 35-49
TURİZM ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ PDF
Ahmet TAYFUN, Fulden Nuray KÜÇÜKERGİN, Esin AYSEN, Ayşe EREN, Yakup Kemal ÖZEKİCİ 50-69
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ALGILARININ BELİRLENMESİ PDF
Cem IŞIK, Tuba TÜRKMENDAĞ 70-99


ISSN: 2149-0163