ARAMA KONFERANSININ BİR STRATEJİK YÖNETİM ARACI OLARAK OTEL İŞLETMELERİNDEKİ ÖNEMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

Murat ÖDEMİŞ, Mehmet YEŞİLTAŞ

Özet


İşletmelerin pazardaki yoğun rekabete ayak uydurabilmesi anlamında, yeni yönetim yaklaşımları arasında yer alan “Arama Konferansı”nın işletmelerde bir stratejik yönetim aracı olarak benimsenmesi işletmelerin etkinliğini daha da artıracaktır. İnsan ilişkilerinin oldukça önemli olduğu otel işletmelerinde ise, bu aracın uygulama alanı bulabilmesi çok daha önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada, bir stratejik yönetim aracı olarak nitelendirilmekte olan “Arama Konferansı”nın otel işletmelerindeki öneminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Anket sonuçları, iki şekilde değerlendirilmiştir. Birincisi, otel işletmelerinin “Arama Konferansı”nı kullanım oranlarını gösteren frekans dağılımları; otellerin yıldızlarına, faaliyet şekillerine ve menşeilerine göre karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. İkincisi ise; “Arama Konferansı” anlayışının ne derece benimsenmekte olduğunu test eden “Arama Konferansı” ifadesine otellerin üst yöneticileri tarafından verilen cevaplar, otel işletmelerinin yıldızlarına göre ANOVA Testiyle analiz edilmiş ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; “Arama Konferansı”nın Ankara’daki otel işletmelerinde kullanım oranının genel olarak düşük olduğu, “Arama Konferansı” ifadesine verilen cevapların, otellerin yıldızlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve daha yüksek yıldıza sahip otel işletmelerinin söz konusu ifade hakkında düşük yıldızlı otellere göre daha olumlu cevaplar verdikleri tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.