ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİ ROLÜ

Ahmet TAYFUN, Alper IŞIN, Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN

Özet


Bu araştırmanın amacı; örgütsel sessizlik, örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin tespit edilmesidir. Bu ilişkiler, büyük bir devlet üniversitesi bünyesinde çalışanlar üzerinden araştırılmıştır. Örgütsel sessizliğin etkileri kamu alanında yeterli düzeyde araştırılmamıştır. Bu çalışma sayesinde, bu boşluğun doldurulması hedeflenmiştir. Araştırma 413 kişi üzerinden yürütülmüştür. Regresyon analizi sonucunda; örgütsel sessizliğin hem örgütsel bağlılık hem de iş tatmini üzerinde olumsuz yönde bir etkisi olduğu görülmüştür. Örgütsel bağlılığın ise, iş tatmini üzerinde olumlu yönde bir etkisi gözlenmiştir. Örgütsel sessizliğe yönelik yanlış anlaşılmalara da değinerek, bu bulgular üzerinden çeşitli öneriler geliştirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.