TURİZM ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Ahmet TAYFUN, Fulden Nuray KÜÇÜKERGİN, Esin AYSEN, Ayşe EREN, Yakup Kemal ÖZEKİCİ

Özet


Bu araştırmada, turizm genel başlığı altındaki lisansüstü tez çalışmalarının dâhil oldukları alt başlıklara göre tasniflenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Gazi Üniversitesi bünyesinde 1985-2016 yılları arasında hazırlanan turizm konulu 367 tez, bibliyografik araştırma yöntemleri doğrultusunda belirli kriterlere göre sınıflandırılmıştır. Tezlerin sınıflandırılmasında belirlenen parametreler arasında “özet kurgusu”, “yararlanılan disiplin”, “lisansüstü düzey”, “enstitü türü”, “danışman ünvanı” ve “araştırma yılı” esas alınmıştır. Araştırma bulgularına göre lisansüstü tezlerin özet kurgusunda; çoğunlukla amaç, yöntem ve sonuca değinilirken tartışma ve önerilere büyük oranda yer verilmediği görülmüştür. Yararlanılan disiplinler bakımından, ilk dönem araştırmalarında pazarlama disiplininin ilk sırada yer aldığı görülmüştür. İkinci dönem araştırmalarında ise yönetim ve organizasyon disiplinine yönelik araştırmaların ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, yüksek lisans düzeyindeki araştırmaların doktora düzeyindeki araştırmalara kıyasla ağırlıkta olduğu; turizm konulu araştırmaların en çok eğitim bilimleri enstitüsü çatısı altında gerçekleştirildiği; tezlerin daha çok Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip öğretim üyelerince yürütüldüğü ve en fazla tezin, 2012 senesinde tamamlandığı görülmektedir. Elde edilen bulgular, literatürde yer alan çalışmalar ile büyük oranda örtüşmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, farklı bibliyografik yöntemlerin kullanılması, alınan atıf sayısına göre araştırmaların sınıflandırılması ve disiplinlerin yaşlanma hızlarının dikkate alınmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.