MİTOLOJİDEN İKONOGRAFİYE TÜRKİYE’NİN TURİSTİK DİNÎ MEKÂNLARI: “MAĞARALAR”

Mehmet Alparslan KÜÇÜK

Özet


Mağaralar, çeşitlilik gösteren özelliklerine göre önemli turistik mekânlar arasındadır. Bu mekânlar, hem mitolojide hem de ikonografide, Tanrı, Tanrıça ve diğer ilahî varlıklar ile birlikte kahramanların doğum ve ölüm olaylarının yaşandığı yerlerdir. Kutsalın tezahür edebildiği mağaralar, Mağara Sanatı ve Mağara Turizmi tamlamalarının da gösterdiği gibi, sanatın, turizmin, kültürün ve inancın mekânlarıdır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de turistik açıdan ziyaret edilen çok sayıda mağaralar vardır. Ancak konunun sınırlandırılması gereği burada sadece Türkiye’den dinî özellik taşıyan mağaralar sözkonusu edilmiştir. Bu mağaralardan en önemlileri Petrus Mağarası/Kilisesi, Aya Tekla (Meryemlik) Mağarası/Kilisesi, Ashab-ı Kehf Mağarası, Sümela (Meryem Ana) Manastırı ve Kapadokya Mağara Kiliseleri’dir. Bu bağlamda makalemizde, amacına uygun bir biçimde ilk olarak mağara kavramı tanımlanmıştır. Daha sonra mağaraların kültürel ve dinî özelliklerine atıfta bulunularak hem mitolojik hem de ikonografik açıdan tahlili yapılmıştır. Ardından da ortak/ benzer hususlar çerçevesinde mağaraların tarihî, dinî ve mimarî yapısı genel hatlarıyla kısaca irdelenmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.