FUAR TURİZMİ KAPSAMINDA OYUN FUARLARI GAMİNG İSTANBUL ÖRNEĞİ

İlker GÜL, İsmail KIZILIRMAK, Erhan GÜLER, Zehra YARDI

Özet


Son yıllarda çeşitli krizler nedeniyle deniz, kum ve güneş turizmindeki turist sayısında düşüş yaşayan Türkiye’nin alternatif turizm çeşitlerini değerlendirmesi zorunlu hale gelmiştir. Yeterince değerlendirilmeyen fuar turizmi de bu turizm türlerinden biridir.

Fuar turizmi kapsamında değerlendirilen oyun fuarları ve kongreleri de bu kapsamda geliştirilecek olan turizm türlerinden birisidir. Oyun fuarları ve kongreleri, günümüz turistik çekiliğe sahip aktiviteler arasında gerek son derece yeni ve güncel olması gerekse çok az çalışmaya konu olması bakımından farklı ve geliştirilmesi gereken bir turizm türü konumundadır. Bu çalışmanın ilk amacı, literatürde oyunculuk ve oyun fuarları hakkındaki temel kaynak sayısının az olmasını dikkate alarak, oyun endüstrisi, ekonomik ve diğer boyutları hakkında bilgi vermektir. Ayrıca bir alternatif turizm türü olarak kabul edilen oyun fuar ve organizasyonlarının ekonomik ve diğer etkilerini gündeme getirerek Türk turizmine olabilecek katkılarına dikkat çekmek ve birkaç yıldır düzenlenen Gaming İstanbul ile ilgili bilgiler vermekte çalışmanın diğer amacıdır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.