YENİ BİR TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK ELEKTRONİK SPOR TURİZMİ

Halil Can AKTUNA, Kurban ÜNLÜÖNEN

Özet


Teknolojinin hızla gelişmesi bilgisayar ve internet kavramlarını hayatımıza kazandırmıştır. Özellikle 2010’lu yıllarda internet altyapılarının hızla gelişmesi ve internete bağlanmamızı sağlayan cihazların ucuzlaması sayesinde dünya nüfusunun yarısı internet hizmetini kullanır hale gelmiştir. Cihazların güçlenmesi ve kullanımının yaygınlaşması bu cihazlara yönelik yazılımların sayısında bir artışa sebep olmuştur. Oyunlar da bu bilgisayar yazılımlarının bir çeşididir.

İnternetin ve internete bağlanan akıllı cihazların yaygınlaşması ile hayatımıza giren oyunlar aslında çok daha eskiye dayanmaktadır. Bugün hemen her yerde cep telefonları ile oyun oynayan insanlar görmek mümkün hale gelmiştir. Oyunların bu denli yayılması oyunlar ile ilgili turnuvalar düzenlenmesine vesile olmuştur. Son 10 yıl içerisinde sayıları hızla artan bu turnuvalar yeni bir sektör oluşturma yolunda ilerlemiştir.

2015’ten beri Türkiye’de de bu turnuvalardan düzenlenmektedir. Turnuvaları izlemeye gelen gerek yerli gerekse yabancı misafirler bir turistik faaliyette bulunmaktadır. Bu durum, bu amaçla yapılan turizm faaliyetlerinin yeni bir başlık altında incelenmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu makalenin amacı turizm literatürüne yeni bir kavram kazandırmak ve elektronik spor turizminin muazzam potansiyelini göz önüne sermektedir. Deniz kum güneş turizminin geleceğinin tartışıldığı son dönemlerde Türk turizminin ürün çeşitliliği açısından elektronik spor turizminin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaç ve önemle elektronik spor turizmi, spor turizmi başlığı altında incelenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda bir e-spor turizmi tanımı yapılmaya çalışılmıştır.Tam Metin:

PDF

Referanslar


Gibson, H.J. (1998a). Sport Tourism: A Critically Analysis of Research. Sport Management Review, 1(1), 45-76.

Gibson, H.J. (1998b). Active Sport Tourism: Who Participates?. Leisure Studies, 17(2-3), 46-70.

Hamari J. ve Sjöblom M. (2017), What is eSports and why do people watch it? Internet Research, 27(2).

Koç, E. (2005), New Product Development in the Turkish Tourism Market: The Case of Football Tourism, Journal of Sport & Tourism, 10(3), 168.

Nogawa H., Yamaguchi Y. ve Hagi Y. (1996). An Empirical Research Study On Japanese Sport Tourism In Sport-For-All Events: Case Studies Of A Single-Night Event And A Multiple-Night Event. Journal of Travel Research. 35(2), 46-54.

Öztürk, Y. ve Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 183-195.

Stevenden J. ve Knop, P.D. (1999). Sport Tourism. Champaign: Human Kinetics, Amerika Birleşik Devletleri, 32.

Turco, D.M., Riley, R.S., ve Swart, K. (2002). Sport Tourism. Fitness Information Technology Inc, Amerika Birleşik Devletleri.

Weed, M. (1997). Influences on Sport Tourism Relations in Britain: The Effects of Government Policy, Tourism Recreation Research, 22(2).

Witkowski, E. (2012). On the Digital playing Field: How we “Do Sport” With Networked Computer Games, Games and Culture, 7(5), 349-374.

Yeşil, M. (2015). Antalya’da Spor Turizmi: Mevcut Durumun Tespiti, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, Antalya.

We Are Social ve Hootsuite, Digital in 2017 Global Overview. (2017). https://wearesocial.com/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview sayfasından erişilmiştir. Erişim tarihi Nisan 2017.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (2017). http://gosbf.gov.tr/Sayfalar/2630/2320/Dijital%20Oyunlar.aspx sayfasından erişilmiştir. Erişim tarihi Nisan 2017.

Newzoo, 2016 Global Games Market Report An Overview Of Trends And Insights (2016) http://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/Newzoo_Free_2016_Global_Games_Market_Report.pdf?hsCtaTracking=df924a51-0302-4d95-b440-56273fbce61b%7C4b95d366-0ad4-4d6d-b0b5-54e34fd454fb sayfasından erişilmiştir. Nisan 2017’de alınmıştır. Erişim tarihi Nisan 2017

Newzoo, 2017 Global Esports Market Report (2017). http://resources.newzoo.com/hubfs/Reports/Newzoo_Free_2017_Global_Esports_Market_Report.pdf?hsCtaTracking=5a96aa39-a810-47a6-834b-559c317775c3%7C6a2d5758-bab2-4d87-9fbe-f82dc9ba638a sayfasından erişilmiştir. Erişim tarihi Nisan 2017.

Statista, 2015 Most played PC Games (2015). https://www.statista.com/statistics/251222/most-played-pc-games/ sayfasından erişilmiştir. Erişim tarihi Nisan 2017.

Warr, P. (2014). eSports in numbers: Five mind-blowing stats, Red Bull http://www.redbull.com/en/esports/stories/1331644628389/esports-in-numbers-five-mind-blowing-stats sayfasından erişilmiştir. Erişim tarihi Nisan 2017.

Beşiktaş E-Spor Takımı İnternet Sayfası, http://www.bjk.com.tr/tr/takim/516/takim.html sayfasından erişilmiştir. Erişim tarihi Nisan 2017.

Fenerbahçe E-Spor Takımı İnternet Sayfası, http://www.fenerbahce.org/espor/ sayfasından erişilmiştir. Erişim tarihi Nisan 2017.

Galatasaray E-Spor Takımı İnternet Sayfası, http://www.galatasaray.org/haberler/esports/313 sayfasından erişilmiştir. Erişim tarihi Nisan 2017.

Teamliquid Resmi İnternet Sayfası, http://wiki.teamliquid.net/leagueoflegends/Premier_Tournaments , http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/Premier_Tournaments , http://wiki.teamliquid.net/dota2/Major_Tournaments sayfalarından erişilmiştir. Erişim tarihi Aralık 2017.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.