DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLERİN TURİZM TÜRLERİ ÜZERİNDEKİ BELİRLEYİCİ ETKİSİ: ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ

Arzu KILIÇLAR, Esin AYSEN, Fulden KÜÇÜKERGİN

Özet


Üçüncü yaş (yaşlı, olgun, ileri yaş) turizmi tüm dünyada ortalama yaşam süresinin artması ve ülkelerin nüfus yapılarında ortaya çıkan demografik değişimler neticesinde ortaya çıkan bir turizm çeşididir. Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü’nün verilerine göre, sayısı 600 milyon olan 65 yaş ve üstü bireylerin sayısının 2050 yılına kadar iki milyarı bulacağı tahmin edilmektedir. Bu artıştan, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Türkiye’nin de dâhil olduğu birçok ülkenin etkileneceği tahmin edilmektedir. Bu durumdan dolayı üçüncü yaş turist grupları turizm sektörü için göz ardı edilemeyecek bir pazarı oluşturmaktadır. Üçüncü yaş grubu; yaşam tarzı, alışkanlıkları, gelir düzeyi ve sağlık problemleri ile yaşadığı toplumda belirgin farklılık oluşturmaktadır. Bu çalışmada üçüncü yaş turizminin ne olduğu ve ne olmadığına yönelik açılımlar yaparak, Türkiye’yi ziyaret eden üçüncü yaş turistlerinin profillerini tasvir etmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma evrenini 2012 ve 2016 yılları arasında Türkiye’yi ziyaret eden 65 yaş ve üstü turistler oluşturmaktadır. Söz konusu yıllar arasında 65 yaş ve üstü kesimden en fazla turistin geldiği yıl 2014 olmuştur. Bu yaş grubundan en çok turist gönderen ülke ise Almanya’dır. Söz konusu yıllarda üçüncü yaş grubu turistin Türkiye’ye seyahat etme motivasyonlarında ilk sırayı gezi, eğlence ve kültürel faaliyetler almaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.