TÜRKİYE’DEKİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PLAN VE POLİTİKALARINDA TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ

Yakup Kemal ÖZEKİCİ, Cemal Ersin SİLİK

Özet


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de uygulamaya konulan iklim değişikliği plan ve politikalarında turizm sektörünün yerini ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’deki iklim değişikliğine yönelik yayınlanan ve 2010-2023 yıllarını kapsayan, 7 tane plan ve politika 2016 yılında incelenmiştir. İncelenen plan ve politikalar içerisinde; 10. Kalkınma Planı İhtisas Raporu, Çevre ve Orman Bakanlığı İklim Değişikliği ve Yapılan Çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan UNDP-TR-İklim Değişikliği Risk Yönetimi Raporu, 2023 Turizm Stratejisi Eylem Planı, DSİ tarafından yayınlanan Türkiye’nin İklim Değişikliği Stratejisi ve Uyum Planı, Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi 2010-2023 ve Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı 2011-2020 yer almaktadır. Raporların incelenmesi neticesinde, iklim değişikliklerine ilişkin plan ve politika faaliyetlerinin 2011 yılı itibariyle bir duraksama dönemine girdiği söylenebilir. Ayrıca iklim değişikliği kapsamında ele alınan planlarda, iklim değişikliğinin ağırlıklı olarak kış turizmi ve deniz-kum-güneş turizmi üzerine etkileri incelenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.